Các bài gửi

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Hướng dẫn tác giả

Tác giả cần lưu ý một số nội dung về Mẫu bài viết: Độ dài bài báo, định dạng khổ giấy và định dạng nội dung. 

Checklist cho các bài chuẩn bị gửi

Tác giả cần phải gửi kèm các hồ sơ sau:

1. Bản in giới thiệu về thông tin tác giả

2. Bản in bài báo

Bài báo khoa học

Chính sách mặc định của chuyên mục

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.