Giới thiệu về Tạp chí

1. Tên cơ quan chủ quản: Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

2. Tên cơ quan báo chí:

 • Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp
 • Tên tiếng Anh (Journal of Economics and Industry)

3. Tôn chỉ, mục đích hoạt động:

 • Thông tin các hoạt động đào tạo của Trường;
 • Đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học về kinh tế - công nghiệp và một số lĩnh vực khoa học khác nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong và ngoài trường.
 • Tạp chí được chia thành 3 lĩnh vực gồm
  • (i) Phần A: Công nghệ thông tin và Xây dựng;
  • (ii) Phần B: Kinh tế tài chính;
  • (iii) Phần C: Khoa học xã hội nhân văn; Giáo dục và đào tạo.
 • Chu kỳ phát hành: Tạp chí Kinh tế – Công nghiệp định kỳ mỗi quý 1 xuất bản 1 số, một năm xuất bản 4 số.

4. Đối tượng phục vụ: Cán bộ, giảng viên, sinh viên trong, ngoài trường và bạn đọc quan tâm.

5. Phạm vi phát hành chủ yếu: trong toàn quốc.

6. Thể thức xuất bản:

 • Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt (phần tóm tắt bằng tiếng Anh).
 • Kỳ hạn xuất bản: 03 tháng/01 kỳ.
 • Khuôn khổ: 21 cm x 29 cm.
 • Số trang: 100 trang.
 • Số lượng: 300 bản/kỳ.
 • Nơi in: tại tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Phương thức phát hành: Qua bưu điện và tự phát hành.

8. Trụ sở tòa soạn:

 • Địa chỉ: 938 Quốc lộ 1, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 02723 512826. Fax: 02723 513551.
 • Email: tcktcn@daihoclongan.edu.vn.

9. Lãnh đạo cơ quan báo chí:

 • Tổng Biên tập: Trần Minh Mẫn

10. Giấy phép hoạt động: Theo Giấy phép số 93/GP-BTTTT ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

11. Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): 0866 – 8124.

12. Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp hoạt động tuân thủ theo Quy định của Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.