Quay trở lại Chi tiết Bài báo Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi phát hành tiền kỹ thuật số Tải xuống Tải xuống PDF